Op 21 november 2017 zijn de riolerings- en wegeniswerken in de Rooms-Hofstraat, tussen de Melkweg en de Kaardeveldweg, klaar. De Erembodegemstraat is vanaf 12 uur opnieuw toegankelijk voor doorgaand verkeer tussen Aalst en Erembodegem.

Vanaf 23 november starten de nutsleidingswerken in het laatste deel van de Rooms-Hofstraat en in de Keppestraat. Gezien de omvang van de werken wordt de Keppestraat tijdens de periode van de werken afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleiding voor doorgaand verkeer (- 3,5 ton) wordt voorzien via de Melkweg, Groenenbrielstraat en de Alfons van de Maelestraat, voor verkeer komende van de Rooms-Hofstraat richting Ninovesteenweg. De rijrichting in de Alfons van de Maelestraat wordt hiervoor tijdelijk omgedraaid en de Groenenbrielstraat wordt tijdelijk een éénrichtingsstraat. Voor het verkeer komende van de Ninovesteenweg richting het kruispunt van de Keppestraat met de Rooms-Hofstraat wordt een omleiding voorzien via de Welleweg en de Burgemeester de Cocklaan. In beide straten wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Plaatselijk verkeer in de Keppestraat blijft mogelijk mits enige hinder.

Een omleidingsplan voor doorgaand verkeer vind je hier.

circulatie.jpg

Een omleiding voor zwaar verkeer (+ 3,5 ton) wordt voorzien via de Ninovesteenweg, Parklaan, Désiré De Wolfstraat, Erembodegemstraat, Rooms-Hofstraat, Kaardeveldweg en via de Ninovesteenweg, Parklaan, Brusselsesteenweg, Brusselbaan en Hogeweg.

Een omleidingsplan voor zwaar verkeer vind je hier.

circulatie zwaar verkeer.jpg

De nutsleidingswerken zullen gefaseerd verlopen:
In de eerste fase, die duurt tot 18 december 2017, wordt het deel Keppestraat tussen de Rooms-Hofstraat en de D’Uitseweg aangepakt.
In de tweede fase, van 8 januari tot 22 januari 2018, wordt gewerkt in het deel van de Keppestraat tussen D’Uitseweg en Heilborre. 
In de derde  fase volgt nog het deel tussen Heilborre en Ninovesteenweg. Deze fase loopt tot 19 februari 2018. 
Aansluitend worden de overkoppelingen naar de woningen toe gemaakt.

In april 2018 zal de aannemer ten slotte de wegenis- en rioleringswerkzaamheden starten in het tweede deel van de Rooms-Hofstraat, tussen de Kaardeveldweg (halverwege de brug) en kruispunt Keppestraat én in de Keppestraat tot vóór kruispunt Ninovesteenweg. Deze werken zullen duren tot eind 2018. Pas op dit moment zal de Keppestraat terug opengesteld kunnen worden voor doorgaand verkeer.

De werken houden in: 
- opbraak van de bestaande wegenis en riolering in de Rooms-Hofstraat en Keppestraat
- aanleg van een gescheiden rioolstelsel, een nieuwe rijweg in bitumineuze verharding, nieuwe voetpaden in een grijze betonstraatsteenverharding en parkeerstroken in een antracietkleurige betonstraatstenen.
- maken van straatkolk- en huisaansluitingen.
- plaatsen van signalisatie