04-09-13

Mensen reageer, en laat je horen...

Mensen blijf dit door zeggen, we zijn bijna 100 volgers op Facebook, maar er wonen toch meer mensen in Erembodegem Dorp!!!
 

Hang de flyer aan je venster en laat zien dat je geïnteresseerd bent in je eigen straat, of wat er van zal worden.
 

Laat ook een reactie achter op deze FB pagina via een PM of op onze blogpagina.
 

Wij willen onze meningen bundelen, dit bespreken ergens half oktober, en dan aan de bevoegde mensen door geven.

Commentaren

De voetpaden op de hogeweg zeker aan de kant van de Delhaize zijn te smal en lopen schuin af, als er twee voetgangers zijn is men verplicht van te wachten totdat de ene is voorbij gegaan.

Parkeren : Waarom op enkele plaatsen langs beide zijden parkeren ? dit maakt dat het verkeer zich moet tussen de auto's door wringen..beter zou zijn parkeren als één zijde over een lange strook. Ter hoogte van opticien is er één parking aan de andere zijde van de straat ? Vroeger waren dit twee parkings waarvan één voor gehandicapte, deze laatste werd verplaatst en ter hoogte van huisarts gebracht.

Vrachtvervoer tijdens spitsuren vermijden...dan zijn er ook veel fietsers op de baan die onveilig wordt door het gemengd vervoer (auto's; vrachtwagens; fietsers; bromfietsen)

Openbaar vervoer kan zeker beter, vooral in de avonduren is het niet meer mogelijk om vanuit Aalst terug te keren naar Erembodegem behalve met de trein dan.

Fietsers : waar mogelijk afzonderlijke fietspaden aanleggen (zeker op de Hogeweg); maar ook in dorp is het gevaarlijk fietsen (Termurenlaan; zijkant kerk);

Sorry op 18/10/2013 ben ik niet vrij door een andere vergadering.

Gepost door: vlieghe paul | 19-09-13

Reageren op dit commentaar

Heb herhaaldelijk dienst mobiliteit aangeschreven om maatregelen te nemen tegen o.a. het "stoeprijden". Aanvraag voor het plaatsen van "Amsterdammetjes" of groene berm werd arrogant door een ambtenaar geweigerd. Vervolgens stak hij een betoog af over burgerzin en ordehandhaving...
Heb ook huidige en vroegere burgemeester aangeschreven met volgende aandachtspunten en voorstellen: verbod zwaar vervoer, opmeting drukte en fijn stof, parkeerkaarten en voorbehouden plaatsen voor bewoners, fietspad aan parkeerkant in Erembodegem-dorp (eerste stuk), Amsterdammetjes ter beveiliging voetgangers (waaronder schoolgaande kinderen)en publiciteitswimpels.
Heb herhaaldelijk bij wijkagent melding gemaakt van problematiek maar zonder resultaat. Parkeerproblemen geven ook aanleiding tot verbaal geweld en intimidatie van bepaalde bewoners.
Coppieters-Donche, Erembodegem-Dorp 32

Gepost door: Edna Coppieters | 25-09-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.