14-10-13

Het laatste nieuws Maandag 14 oktober 2013

HLN 14 oktober 2013.jpg

Commentaren

Volmondig akkoord met uw initiatief.

Het overbodig verkeer in de Keppestraat vindt mijns inziens haar oorzaak in de onnodige omkering van de rijrichting Kerkhofbaan-Melkweg. De hoek aan het Station kon vroeger vermeden worden en de Alfons Van de Maelestraat vormde de natuurlijke uitweg van het Dorp naar de Ninovesteenweg E-40.
Mijns inziens zou de rijrichting opnieux dienen omgekeerd. Zo wordt ook de gevaarlijke voorrang van rechts, komende van het Stadspark, geneutraliseerd.

Verder dient een parkeerverbod voorzien aan de rechterkant van de Gerstenstraat, naast mijn kantoor, rechtover de Fortis. Autos die daar onwettig staan beperken de Gerstenstraat tot één strook, wat op spitsuren indraaiend verkeer vanaf de Brug of de Hogeweg verhindert met alle files vandien. Gewoon een witte doorlopende streep verven ware voldoende. Nu meent de politie dat de gewone burger begrijpt dat een middenstreep op de baan een parkeerverbod duidelijk maakt...

Houdt mij op de hoogte,

notaris Caudron.

Gepost door: Frederic CAUDRON | 16-10-13

Reageren op dit commentaar

Heer caudron, kom uw vergewissen wat zo een witte lijnen uithalen
de d(Uitseweg is hiervan een mooi voorbeeld.

Gepost door: Odette De Kock | 13-12-13

- wordt er rekening gehouden met zwakke weggebruikers? De baby-boomers worden oud; kinderen moeten naar school - liefst met de fiets of te voet.
- wat met minder-valide weggebruikers: rolstoelen verlangen een vlakke, verharde en stabiele ondergrond die makkelijk toegankelijk moet zijn - dus geen hoge drempels noch diepe afvoergeulen of rioleringsdeksels;
- graag veilige oversteekplaatsen voor voetgangers aan grote winkels (Delhaize ...), vooral ouderen zijn geen sprinters! Waarom geen duidelijke witte lijnen en eventueel aangepaste signalisatie ter hoogte van ingangen van warenhuizen (waar toch veel volk naar toe komt)?
- wordt er eigenlijk nog gecontroleerd of de verkeerswetgeving correct wordt toegepast? Als ik zie hoeveel wagens in de verkeerde richting geparkeerd (mogen?) worden: parkeren voor spiegels waardoor het nut ervan wegvalt; stationeren op verboden plaatsen waardoor files ontstaan.
- graag voldoende brede voetpaden zodat die ook effectief kunnen gebruikt worden door voetgangers en rolstoelen - dus geen palen, reclameborden, vuilbakken, ... in de weg.

Gepost door: Luc Van Durme | 12-12-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.