14-10-13

persbericht in Belg.be

Samen voor mobiel Erembodegem houden eerste bewonersvergadering

Het centrum van Erembodegem wordt sinds lang belast met een steeds groeiende stroom van doorgaand verkeer. Dit gecombineerd met een onaangepaste en ontoereikende verkeersinfrastructuur (smalle voetpaden, geen verkeersremmende maatregelen), heeft reeds ettelijke malen aanleiding gegeven tot gevaarlijke situaties. Vooral de assen Keppestraat – Dorp – Hogeweg en Keppestraat – Roomshofstraat hebben zwaar te lijden van sluipverkeer.

De stedelijke overheid is hiervan op de hoogte en heeft kortgeleden de beslissing genomen om hierover een verkeersstudie te laten opmaken.

Teneinde er voor te zorgen dat de stem van de bewoners gehoord zal worden, hebben enkele bewoners beslist om een bewonersvereniging, “Samen voor mobiel Erembodegem”, op te richten. Op vrijdag 18 oktober e.k. gaat onze eerste bewonersvergadering door in de Keppestraat 35 (bOEk & kOEk) om 20.00 uur.

Bedoeling is om alle belanghebbenden de kans te geven om hun mening te geven en dit m.b.t. de volgende agendapunten : de plaats van de voetganger en de fietser in Erembodegem, wat met het “sluipparkeren”, hoe het openbaar vervoer en het vrachtverkeer inpassen in ons dorp, hoe zorgen we ervoor dat de snelheid omlaag gaat en hoe maken we onze straten terug leefbaar (groenaanplantingen, enz…).

Verdere informatie www.facebook.com/samenvoorerembodegemmobiel of http://erembodegemmobiel.skynetblogs.be

Posted 14 oktober 2013 by

 

 

 

 

De commentaren zijn gesloten.