25-11-13

Situatie wegdek Keppestraat, gevaar voor fietsers...

Vanaf vandaag kan je via
http://www.meldpuntfietspaden.be/ aangeven waar zich gevaarlijke situaties voordoen. Bij melding van het erg slechte wegdek in de Keppestraat kreeg ik volgend antwoord :

De stad Aalst is zich terdege bewust van d...e slechte staat en het beperkte uitrustingsniveau van de Keppestraat.
Een structurele oplossing dringt zich op, maar is (omwille van de beperkt beschikbare ruimte) minder eenvoudig dan het voor velen lijkt.
De behoeften, verzuchtingen en verwachtingen zijn bovendien sterk uiteenlopend, wat het er uiteraard niet eenvoudiger op maakt.
We moeten er ons met zijn allen bewust van zijn dat een ontwerp dat nu gemaakt wordt in functie van de heraanleg van de straat, voor tientallen jaren het uitzicht, de gebruikswaarde en beleving van de straat bepaalt !
Op dit ogenblik is er een verkeersstudie in uitvoering die de verkeersstromen van, naar en doorheen Erembodegem op een objectieve wijze in kaart brengt.
De eerste onderzoeken hiervoor werden ondertussen uitgevoerd en worden momenteel verwerkt. Deze studie moet ons toelaten om een beter inzicht te verwerven in de verkeersproblematiek waar Erembodegem dagelijks mee geconfronteerd wordt.
Van zodra er meer concrete informatie is over deze studie en de vooruitzichten voor de Keppestraat, zult u hierover meer vernemen via de communicatiekanalen van de stad.

Toen ik hierop reageerde dat het probleem op korte termijn hierdoor niet is opgelost, zeker met de komende wintrer volgde dit :

Ik heb de dienst Openbare Werken gevraagd om na te gaan welke herstellingen nu reeds noodzakelijk zijn en deze uit te voeren.
Met vriendelijke groeten
Dirk Auwelaert

Dus ik ben benieuwd...