10-12-13

Nog even ter herinnering : kom zeker op vrijdag 13 december om 20u

Nog even een herinnering voor volgende vrijdag :
 Programma van de avond :
 Start : 20u00
 Identificeren van de 6 probleemgebieden :
 > Sluipverkeer op de assen : Keppestraat-Dorp-Hogeweg, Roomshofstraat, Welleweg & Leuvenstraat
 > Sluipparkeren : omwille van het betalend karakter van de pendelparkingen te Aalst en Denderleeuw verkiezen nogal wat pendelaars te vertrekken vanuit het station te Erembodegem. Op zich is daar niets mis mee behalve dat de bestaande parkingvoorzieningen ontoereikend zijn waardoor de pendelaars hun wagen parkeren in de blauwe zone (waar ze parking wegnemen van de klanten van de lokale handelaars) en in de omliggende straten waar ze de parkeergelegenheid innemen van de bewoners.
 > Zwaar vrachtvervoer
 > Onveilige verkeersinfrastructuur : zowat gans Erembodegem heeft te lijden van een verouderde en onaangepaste verkeersinfrastructuur waardoor bvb. in heel wat straten de voetpaden te smal of zelfs onbestaande zijn
 > Onveilige verkeerssituaties aan de scholen
 > Respect voor de inwoners

 De oplossingen van “Samen voor Mobiel Erembodegem”
> Sluipverkeer
 Ontmoedigen van het doorgaand verkeer door de straatarchitectuur : asverleggingen, wegversmallingen, enz…
Resoluut kiezen voor een mobiliteitsplan waarin Erembodegem wordt gerespecteerd als woon-, leef- en schoolgemeenschap en waarbij het doorgaand verkeer wordt gestuurd naar de voor dat doel voorziene wegen.
 > Sluipparkeren
 Vergroten van de bestaande blauwe zone
 Toepassen van de blauwe zone
 Vergroten van de bestaande parkeergelegenheid (bvb op de site van de Gates) voor pendelaars
 > Zwaar vrachtvervoer
 Instellen van een verbod op doorgaand zwaar vrachtverkeer op alle invalswegen naar Erembodegem-centrum en er op controleren
 Opheffen van de industriezone aan de Zwalmkouter en vervangen door een woonzone.
 > Onveilige verkeersinfrastructuur :
 Verbreden van de voetpaden tot de wettelijke minimale breedte
 Aanleggen van, waar mogelijk gescheiden, fietspaden
 Aanleggen van een, goed verlichte, “fietssnelweg” langs het terrein van Schotte naar Aalst
 Voorzien van bijkomend parkeergelegenheid voor de bewoners
 >Onveilige verkeerssituaties aan de scholen
 Instellen van een “kiss&ride” zone
 Stimulerende maatregelen te nemen voor voetgangers, fietsers, steppers,…
> Respect voor de inwoners
 Tijdig en grondig informeren van de bewoners ivm verkeerssituaties door het gebruik van diverse media (waaronder social media)
 Het komende Erembodegem’s mobiliteitsplan opmaken in functie van de inwoners en handelaars van Erembodegem
 Geen onteigeningen
 Inspraak van de bewoners

 > Reactie en feedback van de aanwezige politiekers
 > Vragenronde vanuit het publiek
 > 21.15 : einde

 Dus zeker komen, er zal al één en ander toegelicht worden door de Stad.

De commentaren zijn gesloten.