24-12-13

Uitnodiging om deel te nemen aan het overleg :

ontvangen namens Dylan Casaer en Ann Van de Steen : Een afvaardiging van Samen voor Mobiel Erembodegem Mobiel is uitgenodigd om in de loop van januari deel te nemen aan het overleg tussen de stad Aalst en het studiebureau Mint

20-12-13

Brief aan bewoners Hogeweg :

2013 12 19 brief Hogeweg 1.pdfZoals Ann Vande Steen had mee gedeeld hebben de mensen van de Hogeweg volgende brief ontvangen ivm de werken aan de Denderbrug :

2013 12 19 brief Hogeweg 1.jpg

 

2013 12 19 brief Hogeweg 1.pdf

 

16-12-13

Wat zijn onze plannen na de bewonersbijeenkomst van 13 december ll.

Na onze succesvolle vergadering van vorige vrijdag, moeten we gebruik maken van het momentum om jullie aller enthousiasme en de steun te blijven bewaren en anderzijds om vanwege het stadsbestuur al een aantal concrete zaken te bekomen.

Mobiel Erembodegem 13 december 2013 -009.jpg

Genodigden waren : schepen Ann Van De Steen (Openbare Werken, SP-A), schepen Dylan Casaer (Mobiliteit, SP-A), Geert Verdoodt (SP-A) en Luc Van Lierde (mobiliteitsexpert van Groen).

Ondanks het gure weer daagden een 150 bezorgde en verontwaardigde buurtbewoners (een volle zaal) op.

Mobiel Erembodegem 13 december 2013 -002.jpg

De organisatie begon met het overlopen van de pijnpunten : sluipverkeer, sluipparkeren, onveilige verkeersinfrastructuur, gevaarlijke schoolomgeving en een gebrek voor de bewoners vanwege het stadsbestuur.

Vervolgens werden een aantal suggesties gedaan om dit alles te verbeteren (zie onze vorige communicatie).

Ann Van de Steen reageerde met te stellen dat het stadsbestuur op de hoogte is van deze situatie en kondigde aan dat er de komende jaren heel wat wegenwerken gepland staan in Erembodegem : het verhogen en vernieuwen van de Denderbrug, het aanpassen van de aangrenzende straten aan de nieuwe brug, heraanleg van de Hogeweg, heraanleg van de Rooms-Hofstraat en de Keppestraat in 2018.  Ze kondigde tevens de onteigening aan van een 5-6-tal woningen in de Keppestraat, onteigeningen die sowieso in  elk plan zouden moeten gebeuren. Ze besloot haar betoog met erop te wijzen dat het stadsbestuur en de inwoners geen tegenstanders- maar medestanders zijn om dit probleem aan te pakken

 

Dylan Casaer stelde zijn visie voor op het Eremobegems mobiliteitsprobleen en wees nadrukkelijk op de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners.  Verder stelde hij dat het CBS wacht op het resultaten van het studiebureau Mint.  Samen met Geert Verdoodt verdedigde hij het proefproject van de Alfons Van De Maelestraat.  Toen Mr Casaer de vraag, tot tweemaal, omzeilde waarin er meer duidelijkheid werd gevraagd omtrent de geplande onteigeningen verlieten een aantal mensen, uit protest, de zaal.

Luc Van Lierde wees erop dat de bewoners, als inwoners en belastingsbetalers, recht hebben op een veilige woonomgeving, …

... ????

Naar aanleiding van deze vergadering vraagt Samen voor Mobiel voor Erembodegem aan het stadsbestuur om met onmiddelijke ingang de volgende maatregelen te nemen :

·         het verbieden van doorgaand zwaar vrachtverkeer

·         het implementeren en uitbreiden van de bestaande Blauwe Zone, met een betaalbare of zelfs gratis bewonerskaart.

·         laten naleven van beide bovenstaande maatregelenen door de lokale polite

·         duidelijkheid geven omtrent de geplande onteigeningen voor 31 januari 2014.

Het is de overtuiging van Samen voor Mobiel Erembodegem dat deze maatregelen, die geen infrastructuurwerken vereisen, snel en goedkoop kunnen doorgevoerd worden en dat ze vanwege het stadsbestuur een eerste teken zou zijn dat het welzijn van de Erembodegemse bewoners en handelaars centraal staan in het zoeken naar een oplossing van het lokaal mobiliteitsprobleem.

Wij horen dat sommigen onder ons wat teleurgesteld zijn, dat ze meer hadden verwacht van de voorbije meeting.   Wij zijn, daarentegen, zeer tevreden met de meeting. Het was er als eerste op te doen objectief te tonen aan het stadsbestuur dat gans Erembodegem wel degelijk veranderingen eist en dat er een sterke bewonersvereniging is die het belang van de inwoners en handelaars zal verdedigen.  Gesteund door een volle zaal, zijn wij er van overtuigd dat deze boodschap bij de aanwezigen leden van het stadsbestuur wel degelijk is aangekomen.  Maar maak u geen illusies, dit is pas het begin, als we willen dat het stadsbestuur met ons rekening zal houden, zullen we op de ingeslagen weg moeten verder gaan.