05-02-14

Onze mening over het voorstel van MINT

De kerngroep van Samen voor Mobiel Erembodegem heeft het voorstel van Mint geëvalueerd en is tot de volgende conclusie gekomen :
In tegenstelling tot de eerste communicatie hierover vanwege het stadsbestuur waarbij er sprake was van het opmaken van 6 mogelijke scenario’s voor de oplossing van de Erembodegemse verkeersknoop,  hebben we moeten concluderen dat Mint’s voorstel zich beperkt tot enkele cosmetische ingrepen.
Ingrepen die uitgaan van het principe : het moet eerst erger worden vooraleer het kan verbeteren.
Een principe die wij als bewonersvereniging nog enigszins kunnen begrijpen maar die geen alles omvattend antwoord biedt op de door ons gestelde vragen. 
Wij verwachten vanwege het stadsbestuur dan ook het volgende : een duidelijk, structureel mobiliteitsplan voor Erembodegem dat rekening houdt met de eisen van de Erembodgemse bevolking.   Een plan dat zowel op het vlak van verkeersinfrastructuur als op het vlak van mobiliteit een lange termijnoplossing garandeert.
 
Erembodegem is het beu het slachtoffer te zijn van het Aalsters non-beleid op het vlak van mobiliteit !
 
Wij eisen, op korte termijn,  dan ook het volgende :
• het verbieden van zwaar doorgaand vrachtvervoer en een controle hierop
• het implementeren en uitbreiden van de bestaande Blauwe Zone.
• Informeren omtrent de geplande onteigeningen (niet enkel diegenen die onteigend worden, ook de andere bewoners)
• Het stopzetten van de proef in de Alfons Van De Maelestraat tot er een volledig mobiliteitsplan voor Erembodegem op tafel ligt
 
Op langere termijn verwachten we een duidelijk plan die rekening houdt met de voorstellen die we hebben gedaan op onze bewonersvergadering op 13 december j.l.

Hopende op een snelle reactie groeten wij u,

Hoogachtend,

Vanwege Samen voor Mobiel Erembodegem

De commentaren zijn gesloten.