08-09-17

7 september 2017 : verslag eerste werfvergadering Rooms-Hofstraat / Keppestraat

Hoe de evolutie nu is, en als het weer ons goed gezind blijft, zal er volgende week begonnen worden aan het aanleggen van de nutsvoorzieningen in de Rooms-Hofstraat, vanaf Kaardeveldweg tot Keppestraat.

Hierbij zal de huidige situatie, met onderbreking aan de Melkweg blijven, omdat daar de rioleringswerken verder worden afgewerkt.
Eind oktober-begin november zullen de werken ongeveer tot de Keppestraat gevorderd zijn, en zal het kruispunt Keppestraat-Rooms-Hofstraat even worden afgesloten voor verdere aanleg nutsvoorzieningen.  In een gezamenlijke vergadering met de dienst openbare werken/mobiliteit en de politie zal volgende week na gekeken worden welke de mogelijke wegomleggingen of verkeersaanpassingen zullen zijn.  Alle bewoners zullen hier dan via een flyer, sociale media en website Aalst over geïnformeerd worden.
Tegen dan zou het kruispunt Rooms-Hofstraat – Melkweg wel terug toegankelijk zijn.

Vanaf november zullen vanaf het station richting Ninovesteenweg alle nutsvoorzieningen in de Keppestraat worden aangepakt, wat betekend dat voetpaden zullen worden open gebroken, maar doorgaand verkeer mogelijk blijft.

Pas in maart-april zullen de echte werken starten, met onderbreking van de straat, per straatdeel.  En op dat moment zal er dus onderbreking van de Keppestraat zijn, en worden ook omleidingen voorzien. Ook deze zullen weer via flyer, sociale media en website Aalst gecommuniceerd worden.

Alle omwondenden, ook van de Melkweg, Groenenbrielstraat, De Kocklaan, Welleweg, Van de Maelestraat, Heileborre,… zullen via sociale media, website stad, en erembodegemmobiel.skynetblogs.be op de hoogte kunnen blijven van de situatie, en de aanpassingen van omleidingen.

Gehoopt wordt om tegen de zomer van 2018 ongeveer aan de Heilborre te zijn, en een volledige afwerking tegen december 2018 gerealiseerd te krijgen.

Ik volg zeker alles op en centraliseer de vragen. Dus bij elke opmerking of vraag zeker niet twijfelen en mailen naar werkenkeppestraat@gmail.com

Laat ons samen werken aan een goede afronding van de heraanleg van onze straten, en hopen op een vlot verloop.