17-11-17

Bespreking werken Keppestraat met de werfverantwoordelijken op 16 november 2017

 

Volgende punten zijn dit maal besproken, en belangrijk voor bewoners en doorgaand verkeer.

  • Indien de weertoestanden het toelaten wordt op maandag 20 of ten laatste 21 november te toplaag asvalt aangelegd op het kuispunt Rooms-Hofstraat / Melkweg tot aan de brug over het spoor, en zal deze de dag later dan ook volledig worden opengesteld.

  • Vanaf dat moment zal het kruispunt Keppestraat – Rooms-Hofstraat – Burg. De Cocklaan – Ijzerenwegstraat voor ongeveer 2 weken worden afgesloten, zodat de nutswerken op een veilige manier voor de arbeiders, maar ook voor de weggebruikers, kunnen worden uitgevoerd.

  • Pas als voorgaand kruispunt is afgewerkt zal telkens het volgende kruispunt worden aangepakt.

  • Voor het kruispunt Keppestraat – Alfonds van de Maelestraat betekend dit dat op dat moment of de Melkweg of deels de A. van de Maelestraat tweerichting zullen worden, zodat de bewoners dan de Groenenbrielstraat en onderste deel A. van de Maelestraat hun straat kunnen verlaten

  • Voor het kruispunt d’Uitseweg, Heilborre en Verbindingsstraat geld hetzelfde principe, onderste deel d’Uitseweg of Verbindingsstraat zal tweerichting worden gedurende de werken aan dat kruispunt, zodat de bewoners daar op dat moment doorgang hebben.

  • Voor Holleweg word voorzien dat de bewoners steeds of naar de Ninovesteenweg, of richting station zullen kunnen wegrijden.

  • Voor mensen die een garagebox hebben aan Keppestraat 66 wordt voorzien dat zij via Keppestraat en/of Heilborre aan hun garages zullen kunnen.

  • De spoorwegbrug zal in de lente, vermoedelijk ergens in april (datum moet nog nader bepaald worden) 2 dagen worden afgesloten, omdat de asfalt laag over de gehele brug zal worden vernieuwd.

  • Huizen in Keppestraat aan nr 102 en 104 zullen pas in latere fase worden afgebroken.

  • Op de plaats van de oude krantenwinkel op de hoek van de Keppestraat zal het volledig worden geasfalteerd, zodat deze zone vrij blijft onder de eerste werkfasen.

OPGELET : telkens aan een bepaald kruispunt op de Keppestraat wordt gewerkt is de straat op die plaats geknipt.  Bewoners zullen naar gelang dan naar beneden of naar boven weg kunnen rijden.  Gedurende de gehele periode is doorgaand verkeer enkel mogelijk onder het weekend of onder het eindejaarsverlof.

Op dit moment gaat het nog enkel over de nutsvoorzieningen, die tot ongeveer april (hangt van weersomstandigheden af) zullen duren. Hiervoor zal aan voedpaden, en deels aan asfaltbedekking worden gewerkt, en deze zal in fasen ook voorlopig terug worden afgesloten.

Onder het weekend wordt doorgang zo veel als mogelijk toe gelaten, als ook onder de winterstop vanaf ongeveer 18/12 tot 5/01/2018 zal doorgaand verkeer mogelijk zijn.

Wel zal er op alle kruispunten aan de rand van de werfzone aangeduid worden dat zwaar verkeer niet door kan, en onder de werkperioden geen doorgaand verkeer mogelijk is.

De rioleringswerken, waardoor de volledige straatbreedte zal worden opgebroken, zullen pas in de lente opstarten.

De lijn zal ook vanaf ongeveer 23/11 de halte aan het Kerkhof terug kunnen bedienen, vermits doorgang over de spoorwegbrug Erembodegem-dorp / richting stad terug mogelijk zal zijn.

 

Commentaren

bedankt voor de info

Gepost door: Kurt Coopmans | 18-11-17

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.